Välkommen till Diabetesteamet på Medicinenheten

Vid vårt Diabetesteam på Medicinenheten arbetar erfarna specialistläkare och diabetessjuksköterskor för att ge dig den den kunskap du behöver för att kunna ta väl hand om din diabetes. 

Vi hjälper dig med

Diabetessjukdomar och andra endokrina sjukdomar.

Vi jobbar i team

Vid vårt Diabetesteam arbetar specialistläkare, diabetessjuksköterska, dietist och fotterapeut i nära samarbete. 

Vi följer de nationella riktlinjerna i behandlingen och arbetar utifrån målet att du som patient skall få den kunskap du behöver för att kunna ta väl hand om din diabetes.

Dina behov styr vilka personer i teamet du kommer att träffa, antingen enskilt eller i grupp.

Vi har ett nära samarbete med våra sjukgymnaster 

Fotronder

Fotproblem är vanligt vid diabetes och därför genomförs fotronder. Vid fotrond deltar ortopedläkare, ortopedingenjör, diabetesläkare, diabetessjuksköterska och fotvårdsterapeut, för att på bästa sätt lindra eller förebygga fotproblem. Det kan bli aktuellt att få individuellt anpassade specialskor eller skoinlägg. Hos vår fotvårdsterapeut mäts även ankeltryck efter läkarordination.

Ändra vanor

Hos vår dietist kan man få stöd för att ändra sina levnadsvanor. Vill man ha gruppstöd finns matlagningskurs, kurs i stresshantering och om man behöver stöd i att hålla sin vikt.

Vi finns på plan 1, Medicinenheten!

Mer information om Medicinenheten

/Carina Bråtendal, enhetschef