Att arbeta i Capio

Vi har formulerat vad du som medarbetare kan förvänta dig av Capio som arbetsgivare, och vad Capio i sin tur förväntar sig av dig. Vi tror att den tydligheten lägger en bra grund för vårt gemensamma arbete.

Inom Capio har vi kollektivavtal i alla verksamheter, flexibla arbetstider, tjänstepension enligt avtal, friskvårdspeng och ytterligare ett antal förmåner för dig som arbetar hos oss. Capio har meddelarfrihet för samtliga anställda.


Som medarbetare inom Capio kan du förvänta dig att:

• Vi ger dig en konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens

• Vi säkerställer din möjlighet till utveckling – som medarbetare eller som chef

• Du får inflytande över och är delaktig i verksamheten där du arbetar

• Verksamheten har en god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka

• Verksamheten nyttjar din komptens på bästa sätt utifrån de behov som finns

Vill du veta vilka förmåner som gäller i den specifika verksamhet som du är intresserad av eller arbetar i? Kontakta oss gärna! 

Capio förväntar sig i sin tur att du medverkar till att ge våra patienter bästa möjliga livskvalitet genom att:

• Att arbeta för hög tillgänglighet så att vi kan hjälpa fler patienter

• Att du har ett bra bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor

• Att du delar och aktivt arbetar utifrån våra värderingar kvalitet, medkänsla och ansvar i vardagen

• Du är lyhörd inför patienternas behov och förväntningar på den vård vi kan ge

• Du alltid gör ditt bästa för att ge vård av högsta kvalitet 

• Att du aktivt delger närmaste chef de förbättringsförslag som du ser och kommer med konstruktiv återoppling

 

Mer information

Om du veta mer om de lokala villkor och förmåner som finns i en specifik verksamhet – kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

Capio Specialistkliniker

Ewa Thureson

HR-chef Capio Specialistkliniker

Tel
073-143 0647
Skicka e-post

Capio Psykiatri

Birgitta Manner

HR Business Partner

Tel
08-590 009 62
Skicka e-post

Capio Närsjukvård

Cecilia Friis

HR-chef Capio Närsjukvård

Tel
073-384 27 40
Skicka e-post

Capio S:t Görans Sjukhus

Gunilla Enquist

HR-konsult

Tel
08-5870 2023
Skicka e-post