Chef och ledare i Capio

Capio har ungefär 350 chefer som är ansvariga för nära 600 vårdenheter.

Vi är stolta över att majoriteten av cheferna kommer från den egna organisationen. Som chef och ledare hos oss är du oerhört betydelsefull i att få den lärande processen att fungera i din verksamhet. Alla ledare, på samtliga nivåer, får stöd och utbildning som gör att de och deras team kan växa.

Parallellt med att lära i vardagen driver Capio även nationella och internationella utvecklingsprogram, Capio managementprogram, för chefer och personer i nyckelroller för att ytterligare stärka kunskap och engagemang. Den kunskapen driver både den personliga utvecklingen hos den som är chef och ledare framåt, men även i högsta grad verksamhetens nytta för patienterna.

Capio är sedan starten fem år tillbaka partner till Sjukvårdens ledarskapsakademi. Läs mer här.