Din hälsa i goda händer

Aktuellt

1177 Vårdguiden
Östgötarna bäst på att använda 1177 Vårdguiden

I Östergötland känner 66 procent av invånarna till 1177 Vårdguiden på webben. Det innebär att Östergötland ligger på första plats i Sverige vad gäller kännedom om webbplatsen. Siffran för landet som helhet är 55 procent. Detta enligt Vårdbarometern, en befolkningsundersökning som sedan 2001 genomförs årligen i samtliga landsting och regioner.

Östergötland ligger även högst när det gäller kännedom om 1177 Vårdguiden via telefon (med 92 procent).

Läs hela nyheten på Region Östergötlands webbplats

Diabetes

Familj som äter tillsammans.
Välkommen till diabetesmottagningen

Du som har diabetes eller är orolig för att få diabetes är välkommen till vår diabetesmottagning. 

Vi på Capio Vårdcentral Berga arbetar i team för att ta hand om dig med diabetes på bästa sätt.

Diabetesteamet träffas regelbundet och planerar verksamheten. Alla våra läkare har genomgått diabetesutbildning och arbetar med årliga diabetesbesök.