Din hälsa i goda händer

Aktuellt

Influensasäsongen är här.
Nu vaccinerar vi mot influensan!

Influensasäsongen är här och om du tillhör en riskgrupp är det extra viktigt att du vaccinerar dig.

Du hör till en riskgrupp om:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har astma, diabetes eller KOL.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Du är gravid.
  • Se samtliga riskgrupper här.

Tider och priser för influensavaccination

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa, illustration.
Behöver du prata med någon?

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen att träffa en kurator hos oss. 

Vi erbjuder:

  • Krissamtal 
  • Stödjande och rådgivande samtal
  • Stöd/rådgivning i kontakt med andra myndigheter
  • Hjälp att hantera din livssituation