Detta är Capio

Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och ­sjukvårdsföretag.

Genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler erbjuder vi ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri.

Våra verksamheter med 12 3601 medarbetare finns i fyra länder. Under 2015 tog vi emot över 4,6 miljoner patientbesök2.

Sverige
Ett akutsjukhus, två närsjukhus, 30 mottagningar inom specialistvård, 18 psykiatrimottagningar och 75 vårdcentraler och mottagningar.

I Sverige finns Capios vårdenheter i stora delar av landet från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i i primärvården.

Norge
Åtta medicinska centra och två specialistkliniker med inriktning på bland annat ätstörningsvård.

Frankrike
Åtta akutsjukhus, elva lokalsjukhus och tre specialistkliniker med inriktning på framförallt dialys, rehabilitering och psykiatri.

Tyskland
Fem allmänna sjukhus, fyra specialistkliniker, ett sjukhus för rehabilitering och omvårdnad och sju öppenvårdsmottagningar.


1 Antal medarbetare avser antal anställda uttryckt som heltidstjänster i genomsnitt under 2014.
2 Antal patientbesök avser antal öppenvårds- och slutenvårdstillfällen 2014.