Våra väntetider

Väntetider i sjukvården är en viktig faktor och för vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras dessa av Sveriges kommuner och landsting.

Aktuella väntetider för Capio Lundby Närsjukhus för normalprioriterade remisser:

Mottagningsbesök

Specialitet Väntetid
Gynekologi  Läkarbesök 6 veckor
  Barnmorska 3 veckor
     
Kirurgi Läkarbesök 2-3 veckor
     
Medicin            Diabetes/endokrinologi 5 veckor
  Gastroenterologi 1 vecka
  Internmedicin 5 veckor
  Gastroskopi 4 veckor
  Koloskopi 8 veckor
  Kardiologi 6 veckor
  Ultraljud/Doppler av hjärta 8 veckor
  Arbets-EKG 8 veckor
  24-timmars EKG-registrering 14 veckor
  Event-recorder 11 veckor
  24-timmars blodtrycksmätning 10 veckor
  Zenicor tum-EKG 10 veckor
     
Njurmottagning Läkarbesök 3 veckor
     
Ortopedi  Axlar 6 veckor
  Fot 5 veckor
  Fotled/hälsena 3 veckor
  Hand/handled 5 veckor
  Knän 3 veckor
     
Psykiatri Läkarbesök 8 veckor
     
Urologi Läkarbesök 9 veckor
     
Ögon Läkarbesök 12 veckor
     
Öron-Näsa-Hals Läkarbesök 6 veckor
  Sömnreg 31 veckor

Tabell för väntetider mottagningsbesök uppdaterad: 2017-02-02