P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Välkommen till Medicinenheten

På Medicinenheten utreder, bedömer, diagnostiserar och behandlar vi patienter med invärtes sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och mag-tarmbesvär.

Vi hjälper dig med

De största och vanligaste sjukdomsgrupper som behandlas här är:

Provtagning

Här på enheten finns även den sjukhusgemensamma provtagningen som servar hela sjukhusets enheter med provtagning före eller efter besök. 

Vi jobbar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Våra läkare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av invärtesmedicinska sjukdomar. Vi lägger stor vikt vid att du som patient ska känna dig trygg, välinformerad och delaktig i vården. 

Vi har ett nära samarbete med våra sjukgymnaster 

Lars Eklund, överläkare
Mariam Elbornsson, överläkare
Fredrik Lindgren, överläkare
Göran Ulvenstam, överläkare
Mats Holmberg, överläkare
Helena Sandén, överläkare
Filip Zizka. överläkare
Örjan Bjuhr, överläkare
Lars-Einar Bresäter, överläkare
Bo Jacobsson, överläkare
Mostafa El-Mansoury, överläkare

Sjuksköterske-/dietistmottagning

Till våra olika mottagningar på Medicinenheten hör ett antal kunniga sjuksköterskor som har specialistmottagning för bland annat diabeteskontroll, hjärt-kärlsjukdomar och kostrådgivning hos dietist.

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi utför rapportering och kvalitetssäkring via NDR, Nationella diabetesregistret. Vi registrerar våra hjärtsviktspatienter i RiksSvikt som är ett nationellt kvalitetsregister. Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården. Därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet.

Så här söker du till oss

Du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss till oss.

Vi tillämpar samma regler och avgifter som gäller inom Västra Götalandsregionen. Vill du som bor i ett annat landsting söka vård hos oss, får du information om vad som gäller hos din vårdgivare eller ditt hemlandsting. Mer information om hur du får vård hos oss.

Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Vill du veta mer om privat vård? kontakta Privatteamet.

/Carina Bråtendal, enhetschef

Läs vidare