Ledningsgrupp

Karna Karlsson

VD
Mobil: 073 983 23 43
Epost: Karna

Britta Schmerer

Ekonomichef

Epost:

Christina Mikkelsen

Rehabiliteringschef Sophiahemmet

Epost: Christina

Maria Hållander

Rehabiliteringschef Globen

Epost: Maria

Sami Hoikkanen

Operationschef

Epost: Sami

Cecilia Burman

Mottagningschef

Epost: Cecilia