Om oss

Capio Lundby Närsjukhus är ett specialistsjukhus som erbjuder planerad specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får du som patient vård på rätt nivå.

Vårt uppdrag

Vårt främsta och huvudsakliga uppdrag är att bedriva planerad specialistsjukvård till invånarna i Göteborg. Detta kan vi göra via långsiktigt avtal med Västra Götalandsregionen. Vi har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård samt högspecialiserad vård. 

Vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Det gör vi genom hög medicinsk kvalitet, medkänsla inför patientens utsatthet och ansvar för patienterna såväl som arbetskamraterna.

Vi är en del i Capio, som är en av de ledande privata aktörerna på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Skandinavien. Som privatsjukhus har vi även andra kunder såsom försäkringsbolag, företag, försäkrings­kassa och privatbetalande pati­enter.

Vi erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet genom hela vårdkedjan. Via gemensamma vårdprogram har vi ett nära samarbete inom sjukhusets specialiteter såväl som med primärvården och de stora sjukhusen. 

Kvalitetsutveckling pågår ständigt och alltid utifrån patientens bästa. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete är varje medarbetares ansvar med ledningens synliga, engagerade och uthålliga stöd. 

Våra medicinska specialiteter

 • Dialys och Njurmedicin
 • Gynekologi
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Psykiatri
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Ögon
 • Öron-Näsa-Hals

Vi har även

 • Operations- och vårdavdelning
 • Sjukgymnastik/fysioterapi 
 • Röntgen via underleverantör Unilabs Hisingen Röntgen
 • Provtagning
 • Privat vård (privat sjukförsäkring, företag m m)

Capio Lundby Närsjukhus i siffror 2015

 • Vi tog emot drygt 111000 patientbesök, varav:
 • 49000 läkarbesök
 • 9500 mottagningsoperationer
 • 3000 dagkirurgiska operationer
 • 475 slutenvårdsoperationer
 • 540 vårddygn 
 • 8640 dialysbehandlingar
 • 1800 endoskopier
 • 1560 barnmorskebesök
 • 900 uroterapeutbesök
 • 21800 sjuksköterskebesök
 • 2900 ortoptistbesök
 • 1670 diabetessjuksköterskebesök
 • 1200 fotvårdsbesök
 • 8650 sjukgymnastbesök
 • 3600 psykoterapeutbesök

Mer information om verksamheterna inom vårt vårdutbud

Läs vidare